Lastnik in ustanovitelj Veterinarske ambulante 4 tačke, je diplomiral na Veterinarski fakulteti 19.04.1995.

Po končanem študiju se je zaposlil na Veterinarski fakulteti, Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitajev, kjer je služboval do konca leta 1999, ukvarjal se je predvsem z reprodukcijo konj, osemenjevanjem kobil ter zdravstvenim varstvom kopitarjev. V času dela na Veterinarski fakulteti je redno obiskoval seminarje iz področja reprodukcije in zdravstvenega varstva kopitarjev.
Konec leta 1999 se je zaposlil na Veterinarski postaji Ljubljana, kjer je delal kot veterinar v ambulanti in na terenu na področju zdravstvenga varstva in reprodukcije konj ter ostalih proizvodnih živali (govedo, ovce, koze, prašiči).

V času dela v ambulanti se je dodatno izobraževal na področju kirurgije, ortopedije, nevrologije in rentgenologije. Obiskal je AO seminar s področja ortopedije v Davosu, vse tri stopnje ESAVS seminarja iz nevrologije in ESAVS seminar iz radiologije http://www.esavs.org.

V letu 2008 je bil mesec dni na usposabljanju na Veterinary Specialty Hospital, San Diego, California (http://www.vshsd.com). Leta 2010 se je udeležil Svetovnega kongresa veterinarjev ortopedov (WVOC). Februarja 2013 se je udeležil seminarja, O bolezni kolen, ki ga je v Opatiji organizirala organizacija ADvet. Leta 2016 se je udeležil 15. Evropskega kongresa o urgentni veterini (15.EVECC CONGRESS, v Ljubljani) in 1. Vzhodno evropskega veterinarskega kongresa v Beogradu., leta 2018 pa 3. Vzhodno evropskega veterinarskega kongresa v Zagrebu.

Redno obiskuje tudi ostale kongrese, seminarje in predavanja, s tem pa se trudi ostati na tekočem tudi na ostalih področjih veterinarske stroke.

Je član Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ) in World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).

 

Od ustanovitve je zaposlen v veterinarski ambulanti.     

Rojena leta 1988 v Kranju.

Po končani gimnaziji se je vpisala na veterinarsko fakulteto, kjer je uspešno diplomirala leta 2013.

Že med samim študijem je pridobivala praktične izkušnje kot veterinarski tehnik na Kliniki za male živali v Ljubljani. Od leta 2014 pa opravlja poklic veterinarja v veterinarski ambulanti 4 tačke.

Ob delu se tudi redno izobražuje tako v Sloveniji kot v tujini. Predvsem jo zanima področje interne medicine, zato se je leta 2018 udeležila ESAVS izobraževanja iz Interne medicine 1, leto kasneje pa še iz Interne medicine 2 na Nizozemskem.

 

Je članica Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ) in World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).      

Rojena leta 1990 v Kranju. Že od malih nog si je želela postati veterinarka, zato se je vpisala na Biotehniški izobraževalni center smer Veterinarski tehnik in ga uspešno zaključila. Študij je nadaljevala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in diplomirala 29.6.2017.

Po diplomi je je opravljala praktično usposabljanje v Veterinarski ambulanti 4 tačke in se nato v ambulanti tudi redno zaposlila. 

Z veseljem obiskuje seminarje in kongrese, ter druga izobraževanja s področij veterine v Sloveniji, kot tudi v tujini. Zanimajo jo predvsem veterinarska dermatologija in stomatologija. V letu 2018 je uspešno zaključila 1. stopnjo ESAVS (European School For Advanced Veterinary Studies) izobraževanja s področja dermatologije. V letu 2019 pa 1. stopnjo ESAVS izobraževanja s področja stomatologije.

Je članica Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ), Drematološke sekcije priSZVMŽ in World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).

Prosti čas najraje posveča svojim domačim ljubljenčkom, rada ustvarja in preživlja čas v naravi.   

Rojena leta 1986 v Kranju. Po končani gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za varnostne vede. Tekom študija je rasla želja po delu z živalmi, ki jih obožuje že od otroštva, zato se je vpisala v program izobraževanja za odrasle, smer Veterinarski tehnik in ga s poklicno maturo leta 2013 tudi uspešno zaključila. V času izobraževanja se je kot veterinarski tehnik praktično usposabljala na Kliniki Loka v Škoflji Loki.

 Aprila 2014 se je zaposlila v veterinarski ambulanti 4 Tačke v Kranju. Redno se udeležuje seminarjev za veterinarske tehnike, ki jih organizira Slovenskego združenja veterinarjev za male živali. V prostem času je športno aktivna in veliko časa posveti svojim štirinožnim ljubljenčkom.